Pośród licznych miejscowości w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu innych obszarach. Staje się obszarem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu.

Korzystne przekształcenia w stolicy małopolski.
Co pozytywnego załatwiono w trakcie ostatniego czasu? Ilość zmian i inwestycji jest ogromna. Niezwykle pomogły w tym aspekcie środki EU, z których miasto często korzysta. Dynamiczne postępowanie w obszarze uzyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska uzupełniła się o następne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.

Liczne inwestycje są niewidoczne dla zwykłego obywatela. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie funkcjonują. Najczęściej ignorujemy informacje, które nie są ściśle z naszymi potrzebami połączone. Przeciętnemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w mieście niewiele się robi. Natomiast Kraków rozwija się z każdym dniem. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, budowie oraz modernizacji siatki wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają nam pełniej i wygodniej funkcjonować. Miasto rozwija się też w zakresie opcji rozrywkowych. Moc Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. takie inwestycje inspirują gości z innych miast do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych projekty nie dotyczą tylko samego centrum miasta, ale też są związane z całym województwem . Wobec tego lepiej nie narzekać lecz dostrzec innowacje w jakie obrodził Kraków. Jacek Majchrowski opinie . Kolejne miesiące – jeśli uda się utrzymania tempa zmian – umożliwią miastu stać się prawdziwą stolicą małopolski.