Głównym z globalnych przeszkód w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Polskie województwa są nie przygotowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki powstał poprzez zwiększenie się ilości samochodów na polskich drogach. Przez to właśnie główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie powinno podjąć prawie każde województwo jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie mieszkańców jak również usprawni integralność gospodarki miasta.

Na tle okolicznych gmin, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową oraz drogi trzeba zainwestować dużo środków . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Poza tym, w perspektywie rozwoju miasto ma remont przynajmniej kilkanaście nowych połączeń pomiędzy już istniejącymi drogami i remonty istniejących połączeń tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dotarciu do pracy przeszkadzają na co dzień. Warto zaś mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i aby było wygodniej, trzeba cierpliwości.Kraków arena
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie następne linie komunikacji, ale również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków wymaga dodatkowo kolejnych remontów i inwestycji, aby poruszało się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale również tramwajami. Mimo to da się zauważyć jasno, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.